Catherine Baker

Arlunydd sy’n byw yn Llanelen

Bydd Catherine yn bresennol tra bod archeolegwyr a gwirfoddolwyr yn gweithio ar y safle i gofnodi eu darganfyddiadau trwy gyfrwng brasluniau, rhwbiadau a nodiadau. Bydd Catherine yn ymchwilio hefyd i ddogfennau hanesyddol gan ymgorffori ei gwaith ymchwil a’i sylwadau i greu darluniau ar raddfa fawr  ar hyd blwyddyn yn Llwyn Celyn.

www.cathbakerpaintings.co.uk