Stefhan Caddick

Llwyn Celyn Artist in Residence

Bydd Stefhan yn ymateb i bresenoldeb trigolion an-ddynol Llwyn Celyn gan archwilio anghenion croestynnol bywyd gwyllt a phobl yn ystod cyfnod y gwaith adferol. Fe fydd yn gweithio gyda phobl leol i ymchwilio i rywogaethau gwyllt y safle, ac yn creu cyfres o ddarnau cerfluniol a allai wasanaethu hefyd fel anheddau, mannau bwyta, goleuadau neu wylfeydd.

www.stefhancaddick.co.uk